Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme, Çevresel Etki Değerlendirme sürecine sosyal boyutları da ekleyen bir değerlendirme sürecidir.
 • Bu süreç, projelerin sadece çevresel etkilerini değil, aynı zamanda projenin toplum üzerindeki sosyal etkilerini de incelemeyi amaçlar.
 • Toplumun yaşam kalitesi, yerel ekonomi, kültürel miras gibi faktörler değerlendirilir. Bu, projenin sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda toplumsal etkiler açısından da sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlar.
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme, projenin sosyal sorumluluğunu ve toplumla olan etkileşimini vurgular.

Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme kapsamında gerçekleştirilen spesifik çalışmalar;

 • Arka plan ölçüm ve analizleri (hava, su, toprak, gürültü)
 • Gürültü modellemesi
 • Hava kalitesi modellemesi
 • Görsel etki değerlendirmesi
 • Rüzgâr Enerji Santralleri için gölge etkisi
 • Trafik Yönetimi
 • İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi,
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi,
 • Sera Gazı Emisyon Raporu.

Her iki süreç de çevreye ve sosyal dokuya duyarlı projelerin planlanması ve uygulanması için önemli araçlardır. Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme, projelerin çevresel ve sosyal etkilerini daha şeffaf bir şekilde değerlendirmeyi ve yönetmeyi amaçlar.

Projelerin ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak özel yönetim planlarının hazırlanmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Gürültü Yönetim Planı,
 • Hava Kalitesi Yönetim Planı,
 • Atık Yönetim Planı,
 • Atıksu Yönetim Planı,
 • İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Planı,
 • Acil Durum Eylem Planı.

Uluslararası bankalar, kurumlara büyük ölçekli finansal kaynak sağlarken, kurumların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile çevre açısından belirli gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Uluslararası bankalardan destek alan kurumlardan, iş güvenliği ve çevre konularında iyileştirmeler yapmaları ve sağlanan olumlu koşulların sürekliliğini sağlamaları beklenmektedir. Bu kapsamda, İSG ve çevre konularında proje bazlı izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için bazı çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.