Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2U1K, katkıda bulunduğu projelerin her aşamasında Coğrafi Bilgi Sistemi bazlı (CBS) destek ve çalışmalarda bulunmaktadır. Planlama ve yer seçimi çalışmaları sırasında gereken mevcut durum analizleri ile, çevresel ve sosyal etki ve kısıt analizleri bunlardan bazılarıdır.

Projelerin planlama aşamalarında topoğrafya, vaziyet planları, hidroloji, hidrojeoloji, orman meşcere verisi, orman varlığı verileri, çevre düzeni planları, deprem ve diri fay verileri jeoloji, habitat, saha çalışması bazlı veriler ve benzeri altlıklar kullanılarak CBS destekli mevcut durum haritaları ile kısıt haritaları oluşturulmaktadır.

2U1K ayrıca, CBS destekli analizler yaparak, projelerin tüm süreçleri için senaryo bazlı çeşitli analitik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, yer seçimi, baca emisyonları ve bu emisyonlara bağlı hava kirliği, gürültü, su kalitesi, görsel etkiler, kritik habitatlara olan etkiler gibi değerlendirmeleri içermektedir.

Harita ve imar planlamaları konusunda firma, proje alanlarına yönelik detaylı harita altlıklarının oluşturulmasında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı gibi projelerin planlama aşamalarında gereken coğrafi veri desteği sağlamakta ve çevresel ve sosyal araştırmalar, biyolojik çeşitlilik, yatırım projeleri için harita altlıkları oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için bazı çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.