Sosyal

Sosyal Etki Değerlendirmesi

Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmaları, konusunda deneyim sahibi sosyologlardan oluşan uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Projeye uygun bir şekilde planlanmış Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışması, sürecin uluslararası standartlara uygun olarak ilerlemesini sağlamaktadır. Uluslararası standartlarda bir çalışma ise faaliyet sahibinin kredibilitesini arttırmanın yanı sıra son dönemlerde Türkiye’deki faaliyetler açısından oldukça önemli olan sosyal ruhsatın elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Sosyal ruhsat, projenin ve proje sahibinin tüm paydaşlar (özellikle de faaliyet bölgesinde yaşayan yerel paydaşlar) tarafından kabulü, faaliyetin gerçekleştirilmesine razı olmaları ve projenin ilerleyen aşamalarında faaliyet sahibi ile işbirliğine açık olmaları olarak düşünülebilir. Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen mevcut sosyal durum tespit çalışmaları ile de projenin etki alanındaki yerleşim birimleri ve buradaki yerel halka dair değerli ve düzenli zaman aralıkları ile güncellenebilir bir arşiv elde edilmektedir.

Proje özelinde gerçekleştirilen sosyal etki çalışmaları kapsamında:

  • Sosyal mevcut durumu ortaya koymak için masa başı çalışması ve saha araştırmalarının yapılması (hane halkı ve topluluk düzeyinde anket çalışması, hassas/dezavantajlı gruplarla görüşmeler, odak grup toplantıları, resmi kurum/STK görüşmeleri ve çalışan görüşmeleri);
  • Proje kaynaklı risklerin/potansiyel sosyal etkilerin ve etki alanının belirlenmesi;
  • Tespit edilen risklere/potansiyel etkilere yönelik etki azaltma önlemlerinin belirlenmesi;
  • Paydaş Katılım Plan'ın hazırlanması, şikâyet mekanizmasının hayata geçirilmesi ve halkla istişare toplantılarının düzenlenmesi;
  • Anahtar performans göstergelerinin hazırlanması;
  • Sosyal izleme ve raporlama süreçlerinin programlanması.

Bu çalışmalara ilaveten; Sosyal Yönetim Planı'nın bir parçası olarak gerekli olan ilgili alt yönetim planlarının hazırlanması ve bu planlara dair eğitim verilmesi gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasındadır. Alanında uzman ekibimiz tarafından hazırlanan alt yönetim planlarından başlıcaları şu şekildedir:

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Arazi Edinim Planı, Yeniden Yerleşim Eylem Planı, Geçim Kaynaklarının Restorasyonu Planı, Altyüklenici Yönetim Planı, İş Gücü Yönetim Planı, Davranış Kuralları Prosedürü, Kamp Yönetim Planı ve Tesadüfi Buluntu Prosedürü.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için bazı çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.